Start arrow Szkoły policealne
 
Menu główne
Start
O ZDZ
Kierownictwo
Kursy i szkolenia
Szkolenia kierowców
Dla nauczycieli
Szkoły policealne
Licea ogólnokształcące
Mapa dojazdowa
 
 
PDF 
Studia Podyplomowe
 


 STUDIA PODYPLOMOWE W KALISZU

 

Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu uruchamia studia podyplomowe kwalifikacyjne i uzupełniające dla nauczycieli. 

  

Nabór już trwa

 
 • DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
 • EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
 • FILOZOFIA I ETYKA
 • INFORMATYKA
 • LOGOPEDIA
 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTLEKTUALNĄ
 • PEDAGOGIKA LECZNICZA
 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZA
 • PLASTYKA, MUZYKA, WIEDZA O KULTURZE
 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
 • PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE I EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ KOORDYNATOR DLA BEZPIECZEŃSTWA PLACÓWEK EDUKACJI I KULTURY
 • RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA
 • SURDOPEDAGOGIKA
 • TERAPIA PEDAGOGICZNA
 • TYFLOPEDAGOGIKA
 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI DZIECKA Z AUTYZMEM
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ